Un estudi universitari assegura que el mòbil millora la capacitat cognitiva dels sèniors

PerRedacció

Un estudi universitari assegura que el mòbil millora la capacitat cognitiva dels sèniors

L’ús del mòbil o d’altres eines tecnològiques facilita en gran mesura a les persones grans mantenir-se intel·lectualment actives, segons un grup d’experts de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i recomana seguir estudiant després de la jubilació per millorar la seva qualitat de vida. “Ser autònom en una societat cada vegada més tecnificada, comunicar-se amb agilitat, saber resoldre problemes en el context actual, relacionar-se amb l’entorn i seguir tenint confiança en un mateix” és essencial per a les persones grans, ha afirmat la directora del màster universitari d’Educació i TIC, Lourdes Guàrdia .

L’ús de tecnologies de la informació i la comunicació està cada vegada més contemplat per a l’ús didàctic per part de la gent gran. “Una evidència d’aquesta tendència és, per exemple, que a Austràlia hi ha una universitat virtual que es dirigeix ​​específicament a persones de la tercera edat, la UA3”, assegura Guàrdia qui adverteix, però, que la complexitat de certs dispositius pot crear por i conseqüentment rebuig.

D’altra banda, segons es recull en el recent projecte ‘Bretxa digital i gent gran: alfabetització digital i e-inclusió’, el 90% dels sèniors que utilitza internet sol·licita ajuda almenys una vegada al mes per solucionar els seus problemes. El projecte, l’investigador principal del qual és el professor de la Universitat CEU San Pablo Leopoldo Abad Alcalá, assegura que del total de persones grans que demanen ajuda a l’usar internet, un 43 per cent la sol·licita almenys un cop per setmana i un 12 per cent ho fan diàriament. Per solucionar aquests dubtes, el 59 per cent dels enquestats acudeix als seus familiars més pròxims, el 26 per cent a amics i el 26 per cent a empreses o professionals de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).

L’estudi reflecteix que vuit de cada deu enquestats van aprendre a utilitzar l’ordinador i Internet gràcies a cursos de formació i que un de cada tres ho ha après amb l’ajuda de familiars i amics. A més, l’estudi exposa com un percentatge de majors van començar a emprar l’ordinador en els seus últims anys de vida laboral, però per a funcions molt específiques, com processadors de textos o programes propis de l’empresa. La mitjana de cursos que han realitzat és de 2,9 i principalment estan relacionats amb informàtica bàsica (89%), ús d’internet (71%) i xarxes socials (50%).

 

Els cursos tradicionals es demostren ineficaços per als sèniors

La investigació conclou que es va observar l’escassa eficiència dels cursos de TIC per a gent gran, especialment perquè els sèniors puguin desenvolupar-se amb facilitat i desimboltura emprant-les. Pel que fa a la raó per què realitzen els cursos, un 82,6 per cent argumenta que es tracta d’una necessitat d’aprendre, seguit de la “intuïció” sobre la seva utilitat (31,8%) i pel seu caràcter lúdic o per entreteniment (25,8%). D’altra banda, un 7 per cent declara realitzar-los per pressió social, mentre que un 12,5 per cent justifica realitzar-los per recomanació d’amics i un 15,5 per cent per familiars.

Una altra de les dades que ens ofereix l’estudi és que més del 76% dels enquestats està convençuts que la durada ideal de cada curs és de més de tres mesos, tot i que resulti complex per compromisos familiars, problemes de salut o activitats d’oci, entre d’altres. Així mateix, el 91,6 per cent considera imprescindible la bona capacitat didàctica dels formadors i un 81,9 per cent els dispositius i ordinadors en què s’opera.

Quant a l'autor

Redacció administrator

Periodista, escriptor i expert en comunicació. Llicenciat en Comunicació Àudiovisual per la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull.