El 28% dels europeus no protegeixen les dades personals dels smartphones

PerRedacció

El 28% dels europeus no protegeixen les dades personals dels smartphones

Gairebé un de cada tres europeus no restringeixen ni neguen l’accés a dades personals de les aplicacions de telefonia mòbil, segons un estudi publicat la setmana passada per l’Agència Estadística de la Unió Europea, Eurostat, en ocasió del

Dia de la Protecció de Dades del passat 28 de gener. Segons aquesta enquesta, el 28% dels ciutadans europeus entre 16 i 74 anys no han restringit o refusat mai l’accés a informació personal a les aplicacions mòbils i un 7% d’aquests fins i tot no sabien que és possible restringir o refusar l’accés a dades personals quan s’utilitza una aplicació mòbil.
Menys de la meitat dels enquestats -el 43%- dels usuaris de telèfons intel·ligents va informar que tenien un sistema de seguretat instal·lat automàticament o dotat amb el sistema operatiu dels seus telèfons intel·ligents. Un 15% més s’havia subscrit a un sistema de seguretat o havia utilitzat un sistema instal·lat per una altra persona.
Dos terços dels usuaris de telèfons intel·ligents a Txèquia (67%) no van restringir ni van negar l’accés a les seves dades personals, seguits per Bulgària (49%), Xipre i el Regne Unit (ambdós 43%). En canvi, només el 10% dels usuaris de telèfons intel·ligents a França mai no van restringir ni van negar l’accés a les aplicacions, seguit d’Alemanya (16%), Països Baixos i Luxemburg (ambdós un 17%). L’agència estadística de la Unió Europea assegura que en el 2018, el 75% dels europeus entre 16 i 74 anys utilitza un telèfon mòbil intel·ligent amb finalitats privades.

Quant a l'autor

Redacció administrator

Periodista, escriptor i expert en comunicació. Llicenciat en Comunicació Àudiovisual per la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull.