Política de privacitat i protecció de dades

Foment de l’Alfabetització Digital dels Sèniors considera fonamental garantir i protegir la privacitat de les dades personals dels seus públics, i per tant respecta i compleix la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, privacitat dels usuaris, així com el secret i seguretat de les dades personals motiu pel que qual informa de la seva política en matèria de protecció de dades.

Dades de caràcter personal

En compliment de la Llei Orgànica de 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), informem que totes les dades de caràcter personal que ens proporcioni mitjançant la nostra web seran utilitzades exclusivament amb la finalitat d’atendre consultes i gestionar les peticions sol·licitades i relacionades amb les activitats de l’associació. Aquestes dades no seran en cap cas cedides a tercers de l’àmbit públic o privat sense consentiment previ del titular o en els casos previstos per la llei.

Es garanteix la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal d’acord amb els nivells de seguretat previstes al RD 1720/2007 i s’adoptaran les mesures pertinents per evitar accessos no autoritzats a la informació personal dels usuaris. De la mateixa manera l’usuari garanteix que la informació facilitada és veraç.

En tot cas i en qualsevol moment, els titulars de les dades personals podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a info@fads.cat, adjuntant una còpia del Document d’Identitat.

Mesures de seguretat

Foment de l’Alfabetització Digital dels Sèniors garanteix la confidencialitat i seguretat de les dades personals, quan aquestes siguin objecte de tractament, en la mesura que té implantades les polítiques de tractament i mesures de seguretat, establertes en la normativa vigent sobre fitxers automatitzats. Aquestes mesures eviten la pèrdua, alteració, tractament i ús no autoritzat de les dades personals.

Canvi de política de protecció de dades

La present política de protecció de dades podrà ser modificada atenent tant a possibles canvis legislatius que es produeixin, com a directrius emanades de l’Agència Estatal de Protecció de Dades.

AVÍS LEGAL

El present Avís Legal estableix la informació general que els prestadors de serveis de la societat de la informació vénen obligats a posar a la disposició dels consumidors i usuaris, per imperatiu de l’Art.10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic En conseqüència, s’informa dels següents extrems:

Foment de l’Alfabetització Digital dels Sèniors, és una associació social sense ànim de lucre que té per objectiu l’alfabetització digital de les persones grans.

El domini fads.cat és propietat exclusiva de Foment de l’Alfabetització Digital dels Sèniors, essent la seva adreça electrònica de contacte info@fads.cat. Altres dades de contacte són: +34 662 014 017

Foment de l’Alfabetització Digital dels Sèniors és una entitat sense afany de lucre inscrita a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, i les seves dades d’inscripció són:

Número: 0547/768/2018
NIF: G-67146795

 

Actualització

Aquesta política de privacitat i protecció de dades ha estat actualitzada per darrer cop el dia 1 de febrer de 2018.