Qui som

 

El Foment de l’Alfabetització Digital dels Sèniors (FADS) és una associació sense afany de lucre que té per objectius fomentar, educar, capacitar, promoure i impulsar l’alfabetització digital en la societat catalana, en especial en els sèniors i d’altres col·lectius d’especial vulnerabilitat. Foment creu que també cal comunicar i conscienciar a tots nivells de la importància de l’alfabetització digital dels sèniors, tant per la seva vida laboral com personal; així com la necessitat d’establir estratègies a nivell local com nacional per l’eradicació de l’analfabetisme digital.

Per aconseguir els nostres objectius, Foment de l’Alfabetització Digital dels Sèniors observa la realització de tot tipus d’estratègies, formacions, activitats i iniciatives, tant en solitari com en col·laboració amb d’altres institucions i organitzacions, que contribueixin directa o indirectament als objectius fonamentals d’alfabetització digital dels sèniors.

La societat de la informació, sorgida als anys 80 i que va impulsar-se al llarg de la dècada dels 90 del segle passat i a principis del segle XXI gràcies a l’aparició i popularització d’Internet, ha donat lloc a una escletxa digital entre els que estan digitalment alfabetitzats i aquells que no, tant per motius generacionals com per motius econòmics. Els accelerats canvis tecnològics que viu la societat occidental dels nostres dies aprofundeix encara més aquesta escletxa, especialment en aquelles persones que per motius econòmics i/o d’edat no poden seguir aquests canvis. En aquest context, l’alfabetització digital ha estat adoptada per la UNESCO com una de les mesures prioritàries per reduir aquesta escletxa digital i ha instaurat el 8 de setembre com el Dia Internacional de l’Alfabetització Digital.

 

Foment de l’Alfabetització Digital dels Sèniors vol contribuir, d’aquesta manera, al desenvolupament d’aquestes mesures prioritàries engegades per l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura per tal de reduir aquesta escletxa digital en la nostra societat. La nostra organització no només proposa la creació i disseny de formacions a propòsit de l’alfabetització digital sinó que també vol posar especial èmfasi en la conscienciació dels beneficis d’aquestes mesures en els sectors de l’àmbit públic i, en especial, del sector privat. És aquest darrer sector, especialment el que treballa íntimament relacionat amb les noves tecnologies, el que pot extreure’n un major benefici a curt i mig terme gràcies a l’alfabetització digital d’un sector de població que cada dia és més nombrós.